• ISI GİDERİ PAYLAŞIM SİSTEMLERİ

KALORİMETRE VE ISI PAYÖLÇER

Merkezi sistemle ısınan binalarda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7. Maddesi gereğince
2 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ısı ölçümlemesini yapan cihazlar (PAY ÖLÇER veya
KALORİMETRE) ve ısının tasarruf edilmesine yarayan TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARININ kullanımı zorunlu hale gelmiştir.
Bugüne kadar binlerce dairede uygulanan sistem, daire girişlerine takılan kalorimetre veya dairelerde bulunan tüm kalorifer peteklerine takılan uzaktan okumalı ısı pay ölçer cihazların takılmasını kapsıyor.
Daha önce metrekare üzerinden hesaplanan yakıt bedelleri artık pay ölçerlerle veya kalorimetrelerle belirlenecek. Herkes dilediği kadar ısınacak, ısındığı kadar ödeyecek.

 

1      2

KALORIMETRE                                    ISI PAYOLCER

 

Bu cihazların konutlara takılmasıyla birlikte, Türkiye genelinde yüzde 40'lık enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16-05-2012 tarihli, Merkezi Sistemli Binalarda Isı Pay Ölçer Uygulaması Açıklaması:


"Bu sistemlerin kullanımı 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği olup bina
yönetimlerinin, kat maliklerinin aksi yönde tasarrufta bulunmaları söz konusu değildir"
denilerek, paylaşımın tesisini sağlayacak ekipmanların bağımsız bölümlere
takılmamasının kanuna muhalefet kapsamında sayılabileceğinden, kişiler tarafından
açılabilecek olası davalarda mahkemece bir ceza öngörülmesi ihtimali göz ardı
edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, binalarında ısı paylaşımının tesisini
sağlayacak ekipmanlarının kullanımı uygulamasına geçilmemesi durumunda

sorumluluğun bina sahibi, bina yöneticisi ve yönetim kurullarında olduğu vurgulanıyor

 

Firmamız Ankara merkezli EKSERJİ Enerji Ölçüm ve Paylaşım Sistemleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. nin bayiliğini yapmaktadır.

 


11

 

Isı payölçer          : SIEMENS                                                   
Kalorimetre          : KAMSTRUP
Kat İstasyonu       : PEWO - SMARTHERM
Termostatik vana : Danfoss
Oda termostadı    : Danfoss
Siemens

Temsilciliğini yaptığımız ürünlerdir. Bu ürünlerle ilgili her türlü mühendislik hizmetlerini ve sayaç okuma hizmetini anahtar teslimi yapmaktayız.

ISI PAYÖLÇER NEDİR ?

Mevcut merkezi sistemle ısınan yapılarda kat malikleri ısıyı kullansalar da kullanmasalar da yakıt aidatlarını daire m2 yada arsa payına göre sabit olarak öderlerdi. Bu sistemde çok ısınan daireler radyatör vanalarını kısmak yerine pencerelerini açarlar, kazan dairesine uzak ta olan veya kuzey cephede oturan daireler aynı ücreti ödemelerine rağmen ısınamazlardı. Yani eşit ve adaletli ısınma sağlanamazdı.
Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için ısı paylaşım sistemleri en uygun çözümdür. Bu sistemler arasında ısı payölçerler, montaj kolaylığı ve adaletli paylaşım sayesinde kat sakinlerine huzurlu ve ekonomik bir paylaşım sunar.
Merkezi sistemle ısınan binalarda her radyatöre monte edilerek daire bazında tüketim değerlerinin hesap edilmesini sağlar. Isı payölçerler, radyatörün sıcaklığını ve odanın sıcaklığını ölçer, iki sıcaklık değeri arasında özel bir hesaplama ile tüketim değerlerini hesaplar. Isı payölçerler, bünyesinde bulunan radyo frekansı teknolojisi ile tüketim değerlerini ve arıza bilgilerini iletir.

 

111 - Radyatör yüzeyinden ölçüm yaparak harcanan ısı enerjisini pay eder.
- 868.3 MHz wireless teknolojisi ile verilerin kablosuz haberleşme hattı üzerinden aktarılmasını sağlar. Böylece daire içerisine girilmesine gerek kalmaz ve daire sakinleri rahatsız edilmez.
- Gelişmiş güvenlik sistemi sayesinde art niyetli kullanımların %100 önüne geçer.
- Her çeşit radyatör tipine adapte edilebilir.

 

 

12

 

143ULTRASONİK KALORİMETRE
Merkezi ısıtma ve sıcaksu sistemi bulunan yapılarda, her bir dairenin ısınma ve kullanım sıcaksuyu için harcamış olduğu enerji miktarı, daire girişlerine konacak kalorimetreler ile ölçülür. Kalorimetrelerde ölçülen enerji tüketim değerleri kalorimetre üzerinden doğrudan okunabileceği gibi, değişik haberleşme altyapıları üzerinden de okunabilir ve bina yönetimi, bu tüketim değerlerine göre merkezi ısıtma ve sıcaksu giderini dairelere adil olarak paylaştırır.

Kamstrup ultrasonik kalorimetrelerde akışkan suyla temas eden mekanik bir parça olmadığı için, diğer mekanik kalorimetrelerin aksine, kalorimetrenin takılı olduğu tesisat içerisinden geçen sıcak suyun içerisindeki kireç ve diğer minerallerden etkilenmez ve sorunsuz olarak çalışır.

 

   • 16 yıla kadar batarya ( pil ) ömrü vardır.
   • Ayarlama ve sıfırlama işlevi vardır.
   • Enerji ve hacim ölçümü için sinyal çıktıları mevcuttur.
   • İki adede kadar su sayacı için sinyal çıktısına sahiptir.
   • Kablolu M-Bus veya kablosuz ( RF ) haberleşme seçenekleri bulunmaktadır.

13

 

Kamstrup ultrasonik kalorimetre sayaç değerleri şu yöntemlerle okunabilir :

   • Kalorimetrenin ekranı üzerinden bakarak okuma.
   • M-Bus haberleşme özelliği sayesinde kablolu okuma sistemi ile
   • Radyo frekans ( RF ) haberleşme sistemi ile kablosuz olarak uzaktan okuma. 

BİNA KAT İSTASYONU

Kat istasyonları hem daire ısıtmasını hem de kullanım sıcak suyunun üretilmesini sağlayan kompakt bir üründür.
Kazan dairesinden kat istasyonlarına kadar gelen kalorifer tesisat suyu, üç yollu yönlendirme vanası ile sistemin ihtiyacı doğrultusunda kalorifer tesisat suyuna yöne verir. Eğer kullanıcı sıcak su musluğunu açmamış ise vanamız tesisat suyunu ısıtma gidiş kollektörüne yönlendirerek dairenin ısınmasını sağlar. Sıcaksu kullanımı aktif hale gelir ise veya su soğur ise; kalorifer tesisat suyu, yönlendirme vanası aracılığı ile plakalı eşanjöre yönlendirilir. Ayrıca kat istasyonları, içerisinde bulunan ısı sayacı
( kalorimetre ) ile hem ısıtma suyu hem de sıcaksu üretimi için tüketilmiş olan enerji miktarını hesaplar.

 

132

 

 

Şema için tıklayınız